Kajian dan Paten

Kajian Paten 4Life
Komitmen kepada Kecemerlangan

Para saintis di seluruh dunia telah menjalankan banyak kajian untuk menyelidik keberkesanan molekul transfer factor. Saintis 4Life telah meneruskan legasi ini dengan mentauliahkan kajian pihak ketiga dan juga ujian saintifik dalaman untuk memahami sebaik mana keberkesanan produk Transfer Factor 4Life.